1. Εφημερίδα
  2. Εργάτης. Εφημερίς Εβδομαδιαία
  3. Ελληνική
  4. Κουνιάκης, Πάνος Θ. (1874-1958)
  5. Εβδομαδιαία
  6. Λευκάδα (Πόλη)
  7. 1905 [Πιθανό έτος]
  8. Έτος ΙΑ', Αριθ. 282 (11 Σεπτεμβρίου 1916) - Έτος ΙΒ', Αριθ. 292 (1 Ιανουαρίου 1917)
  9. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  10. Δακτυλογραφημένη