1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ09.0012
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Φυλλάδια
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 11 σελίδες, 2 στήλες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο