1. Συλλογή
    • Η αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου ανήκει στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ληξουρίου