1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ09.0016
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 30 Αυγούστου 1880
 8. Καββαδάς, Σπυρίδων Ι. (18..-19..?)
 9. Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη
 10. Άγιοι Δούλοι Κέρκυρας
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη [Τυπογραφείον "Ο Κοραής"], 1880
 15. 32 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 7360)
 17. Εκδίδοται δαπάνη πολλών Κερκυραίων