1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 18..? [Πιθανός αιώνας]
  4. 1880
  5. Κεφαλονιά
  6. Ελληνίδα
  7. Ελληνική