1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ10.0001
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Ραζής, Ιωάννης Αναστ. (1831-1897)
 8. Τυπογραφείον "Η Ηχώ"
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Ηχώ", 1881
 12. 35 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 7420) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3247)
 14. Dante, Alighieri (1265-1321) [Συγγραφέας]. Inferno