1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Παραλληλισμοί τινές της ελληνικής και ρωμουνικής πολιτείας
 4. Α1.Σ2.Φ10.0008
 5. Κείμενο
 6. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 7. Ελληνική
 8. Πινιατώρος, Νικόλαος Γ. (1821-1884)
 9. Τυπογραφείον "Η Ηχώ"
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Ηχώ" [Τύποις "Ηχούς"], 1885
 14. 16 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 8091) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3480)