1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ10.0019
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Ιγγλέσης, Χριστόφορος Ε., Αρχιμανδρίτης (18..-19..?)
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Ηχώ" [Τύποις "Η Ηχώ"], 1885
 12. 59 σελίδες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 8086)