1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ11.0004
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Ζερβός, Ιωάννης (18..-19..?)
 8. Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη [Εκ του τυπογραφείου "Ο Κοραής" Ι. Ναχαμούλη], 1886
 13. 59 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 8164) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3495)