1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ11.0012
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Φυλλάδια
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 15 σελίδες ; 17 εκατοστά
  • Πρωτότυπο