1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ11.0019
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 21 Ιουλίου 1892
 8. Χοϊδάς, Γεώργιος Ι. (18..-19..?)
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Αργοστόλι [Εν Αργοστολίω]: Τυπογραφείον "Η Πρόοδος" [Εκ του τυπογραφείου η "Πρόοδος"], 1892
 13. 28 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 9120)