1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ11.0021
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 24 Μαίου 1892
 8. Χιώτης, Παναγιώτης Ν. (1814-1896) | Λούντζης, Αναστάσιος Ε. (18..-19..?) | Μαρτζώκης, Ανδρέας (1849-1923) | Βιάζης, Σπυρίδων Ιωσήφ, Δε (1849-1927)
 9. Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου
 10. Ζάκυνθος (Πόλη)
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Περιέχει εικονογράφηση
 14. Ζάκυνθος (Νησί) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου [Εκ του τυπογραφείου ο "Φώσκολος" Σ. Καψοκέφαλου], 1892
 15. 24 σελίδες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 9162) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3776) | Φθαρμένες σελίδες