1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ12.0004
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Φυλλάδια
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 46 σελίδες ; 19 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 11. Νέα Εποχή