1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ12.0008
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Κυριακάτος, Χαράλαμπος (18..-19..)
 8. Τυπογραφείον "Η Πρόοδος"
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Αργοστόλι [Εν Αργοστολίω]: Τυπογραφείον "Η Πρόοδος" [Τύποις Προόδου], 1899
 13. 12 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 9923) | Τυπούται δαπάνη του Δήμου (Κρανίων)