1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ12.0011
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 19 Νοεμβρίου 1899
 8. Τσιτσέλης, Ηλίας Α. (1850-1927)
 9. Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία"
 10. Ληξούρι
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία" [Τύποις "Η Κεφαλληνία"], 1900
 15. 12 σελίδες ; 24 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάβεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 10031) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 4037)