1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ12.0016
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 29 Σεπτεμβρίου 1901
 8. Κυπριώτης, Γεράσιμος Ι. (18..-19..)
 9. Αργοστόλι
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κεφαλονιά [Κεφαλληνία]: Ο εκδότης δεν προσδιορίζεται, 1901
 14. 7 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο