1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ12.0017
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 16 Μαρτίου 1901
 8. Λουκάτος, Δ. (18..-19..)
 9. Τυπογραφείο Λέοντος Ν. Π. Κουρβισιανού
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 15 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο