1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ12.0020
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 25 Μαρτίου 1902
 8. Γιωτόπουλος, Παναγιώτης (1878-1965)
 9. Τυπογραφείον Α. Λάντζα
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον Α. Λάντζα, 1902
 14. 16 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο