1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ12.0022
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Φραγκόπουλος, Δημήτριος Θ. (18..-19..)
 8. Τυπογραφείον "Πανελλήνιο" Σπυρ. Γουλά
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "Πανελλήνιο" Σπυρ. Γουλά [Τύποις "Πανελληνίου" Σπυρ. Γουλά], 1903
 13. 16 σελίδες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο