1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ13.0006
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Αμπελοράβδης, Δημήτριος (18..-19..)
 8. Τυπογραφείον "Η Αυγή" Δημητρίου Κοντόγιωργα
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον "Η Αυγή" Δημητρίου Κοντόγιωργα, 1923
 13. 12 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο