1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ13.0007
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 16 Μαίου 1924
 8. Ζαβιτσιάνος, Κωνσταντίνος (1879-1951)
 9. Τυπογραφείον Θ. Α. Δαπέργολα
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κέρκυρα: Τυπογραφείον Θ. Α. Δαπέργολα [Τύποις Θ. Α. Δαπέργολα], 1924
 14. 21 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Κατά την Συνεδρίασιν της συνελέυσεως της 16 Μαϊου 1924 | Εκ των εστενογραφημένων Πρακτικών