1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ13.0016
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 10 Ιουλίου 1934
 8. Αθηναγόρας Ελευθερίου, Μητροπολίτης Παραμυθίας και Φιλιατών (1869-1942)
 9. Τυπογραφείον "Η Μέλισσα"
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφείον "Η Μέλισσα" [Εκ του τυπογραφείου η "Μέλισσα"], 1934
 14. 24 ελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Εξ ανατυπώσεως της εφημερίδος "Παξοί"
 16. Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές