1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ13.0029
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Οκτώβριος 1969
 8. Γκρέκας, Ιωσήφ (1897-19..)
 9. Αθήνα
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. 8 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο