1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ13.0030
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. (1904-1992)
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Αθήνα: Ο εκδότης δεν προσδιορίζεται, 1961
 11. 11 σελίδες, 2 στήλες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Αναθεωρημένο ανάτυπο από την "Νέα Εστία" (Χριστούγεννα 1961, σ. 20-28)