1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ14.0004
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Φυλλάδια
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. 60 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 10. Περιλαμβάνεται στην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 5258)