1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. "Συμπολίται, ελέχθη πολλάκις εν τω μέσω ημών, ότι οι εξ Επτανήσου ριζοσπάσται ..."
  3. pdf