1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ14.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Φυλλάδια
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Περιέχει εικονογράφηση
 10. 7 σελίδες ; 18 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 11. Περιλαμβάνεται στην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμματα 5851, 5571, 5312, 5319)