1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ14.0012
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Τυπάλδος - Ιακωβάτος, Γεώργιος (1813-1882)
 8. Τυπογραφείον "Η Ηχώ"
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. 15 σελίδες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Περί προϋπολογισμού και κατά των δανείων, φόρων και στρατολογίας και υπέρ της ελευθερίας και σωτηρίας του έθνους | Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 7294)