1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ2.Φ14.0019
  4. Κείμενο
  5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  6. Ελληνική
  7. Φυλλάδια
  8. Δακτυλογραφημένη
  9. 15 σελίδες ; 22 εκατοστά
    • Πρωτότυπο