1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ14.0023
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική
 7. 28 Φεβρουαρίου 1880
 8. Κέρκυρα
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. 3 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 7329)