1. Περιοδικό
 2. Aexoni
 3. Αιξώνη. Μηνιαίον Περιοδικόν Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας Όργανον του Ομωνύμου Συνεταιρισμού | Αιξώνη. Μηνιαίον Περιοδικόν Καλλιεργείας της Ελληνικής Πνευματικής και Καλλιτεχνικής Παραδόσεως
 4. Ελληνική
 5. Μηνιαία
 6. Αθήνα
 7. Οκτώβριος 1950
 8. 1955
 9. Τόμος Α', Τεύχος 1 (Οκτ. 1950) - Τόμος Δ', Τεύχος 48 (1955)
 10. Τόμος Γ', Τεύχος 32-35 (1953)
 11. Πανελλαδικός περιοδικός τύπος
 12. Δακτυλογραφημένη