1. Εφημερίδα
  2. Αυγή. Εφημερίς Πολιτική και των Ειδήσεων | Αυγή. Εκδίδεται τετράκις της εβδομάδος | Αυγή. Εκδίδεται 5άκις της εβδομάδος
  3. Ελληνική
  4. Άλλο [4 ή 5 φορές την εβδομάδα]
  5. Αθήνα
  6. 1857
  7. Έτος Δ', Αρ. 657 (6 Ιουλίου 1860) - Έτος Ζ', Αριθ. 1275 (21 Σεπτεμβρίου 1864)
  8. Πανελλαδικός περιοδικός τύπος
  9. Δακτυλογραφημένη