1. Εφημερίδα
 2. Ομόνοια. Εφημερίς Πολιτική Φιλολογική και Δικαστική. Εκδιδομένη Άπαξ της Εβδομάδος
 3. Ελληνική
 4. Γαήτας, Αντώνιος (18..?-1867)
 5. Μουρμούρας, Σπ. (18..-19..?)
 6. Κοντογούρης, Π. (18..-19..)
 7. Εβδομαδιαία
 8. Λευκάδα (Πόλη)
 9. 1876 [Πιθανό έτος]
 10. Έτος Β', Αριθ. 54 (3 Νοεμβρίου 1877) - Έτος Δ', Αριθ. 141, (3 Οκτωβρίου 1879)
 11. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
 12. Δακτυλογραφημένη