1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 18..? [Πιθανός αιώνας]
  4. 1867
  5. Ζάκυνθος (Νησί)
  6. Έλληνας
  7. Δημοσιογράφος | Δικηγόρος
  8. Ελληνική
  9. Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη