1. Γενική κατηγορία τοποθεσίας
  2. Ελληνική
  3. Χωριά
  4. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  5. Τοπωνύμια της Κεφαλονιάς
  6. Κεφαλονιά
    • Τα Σπαρτιά είναι ένα μικρό χωριό στην περιοχή της Λειβαθούς στη νότια Κεφαλονιά με μεγάλη ναυτική παράδοση. Ο κάμπος του χωριού είναι γεμάτος αμπέλια, οπωροφόρα δέντρα και ελαιώνες. Κοντινά χωριά είναι τα Κοριάννα και τα Κλείσματα. Η Κοινότητα Σπαρτιάς ιδρύθηκε με ΒΔ στις 16 Δεκεμβρίου 1912. Με το ίδιο βασιλικό διάταγμα προσαρτήθηκαν στην Κοινότητα Σπαρτιάς οι συνοικισμοί "Κοριάννα" και "Κλείσματα". Η Κοινότητα Σπαρτιών καταργήθηκε και εντάχθηκε στο Δήμο Λειβαθούς με το ν. 2539/97. Τα Σπαρτιά απέχουν περίπου 14 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, το Αργοστόλι. Το χωριό έχει περίπου 300 κατοίκους.

      wikipedia