1. Εφημερίδα
  2. Κυκεών. Εφημερίς Sui Generis
  3. Ελληνική
  4. Πανάς, Παναγιώτης X. (1832-1896)
  5. Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
  6. Βραΐλα
  7. 1876
  8. Έτος Α', Αριθ. 4 (24 Σεπτεμβρίου 1876)
  9. Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού
  10. Δακτυλογραφημένη