1. Εφημερίδα
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. Ελευθερία. Εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος [Λευκάδας]
  4. Ελληνική
  5. Εβδομαδιαία
  6. Λευκάδα (Πόλη)
  7. 1882
  8. Έτος Α'. Αριθ. 28 (16 Μαρτίου 1883)
  9. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  10. Δακτυλογραφημένη