1. Περιοδικό
 2. Κριτικά Φύλλα. Δίμηνη Περιοδική Έκδοση Λογοτεχνίας και Γενικής Παιδείας | Κριτικά Φύλλα. Μηνιαία Περιοδική Έκδοση Λογοτεχνίας και Γενικής Παιδείας
 3. Ελληνική
 4. Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ. (1944-2006)
 5. Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ. (1944-2006)
 6. Μηνιαία [Άτακτη] (12/1974 - 1978) | Διμηνιαία (1971 - 11/1974)
 7. Αθήνα
 8. Ιανουάριος 1971
 9. 1978
 10. Τόμος Α', Τεύχος 1 (Ιανουάριος 1971) - Τόμος Στ', Τεύχος 35 (1978)
 11. Τόμος Ε', Τεύχος 4 (34) (1976-77)
 12. 1010-4577
 13. Πανελλαδικός περιοδικός τύπος
 14. Δακτυλογραφημένη
  • Διμηνιαίο, μονόστηλο / δίστηλο, διαστάσεων 24,5x16,5 εκατοστά.

   Τα Κριτικά Φύλλα φιλοδοξούν "να δώσουν ένα πνευματικό έντυπο, που θα ασκεί με συναίσθηση ευθύνης το λειτούργημα της κριτικής, για την καταξίωση της σύγχρονης λογοτεχνίας μας, θα αποτιμά τον μόχθο των πνευματικών ανθρώπων (και όχι μόνο των λογοτεχνών) και θα καταστεί ένα όργανο παιδείας με τη γενική έννοια του όρου".

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Β', σελίδες 645-646