1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0001
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 15 Νοεμβρίου 1889
 8. Κεφαλονιά
 9. Μονόφυλλο
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 33 εκατοστά
  • Πρωτότυπο