1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα της Κεφαλονιάς
  4. 18..? [Πιθανός αιώνας]
  5. 18..? [Πιθανός αιώνας]
  6. Κεφαλονιά
  7. Έλληνας
  8. Λογοτέχνης | Ευθυμογράφος
  9. Ελληνική