1. Συλλογή
    • Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει πρόσωπα που έχουν γεννηθεί ή έχουν δραστηριοποιηθεί στο νησί της Κεφαλονιάς