1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. "Με παρακινεί η καρδιά μου ..." [1889-11-12]
  3. pdf