1. Γεγονός
  2. Ιστορικά γεγονότα
  3. 19 Σεπτεμβρίου 1870
  4. 28 Ιανουαρίου 1871
  5. Παρίσι
  6. Ελληνική
    • Η Πολιορκία του Παρισιού, η οποία διήρκεσε από τις 19 Σεπτεμβρίου 1870 έως τις 28 Ιανουαρίου 1871, και η επακόλουθη κατάληψη της πόλης από τις πρωσικές δυνάμεις, οδήγησε τους Γάλλους σε ήττα στον Γαλλοπρωσικό Πόλεμο καθώς και στην εγκαθίδρυση της Γερμανικής Αυτοκρατορίας και της Παρισινής Κομμούνας.

      Wikipedia