1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0019
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Ιταλική
 7. 1870
 8. Ισραηλιτική Νεολαία Κέρκυρας
 9. Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο