1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0024
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική
 7. Μονόφυλλο
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 1 σελίδα, 1 στήλη ; 20,5 εκατοστά
  • Πρωτότυπο