1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0030
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Κοντομίχαλος, Σπυρίδων, Μητροπολίτης Κεφαλληνίας (1783-1873)
 8. Μονόφυλλο
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα, 1 στήλη ; 29 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Πιθανώς εσυντάχθη υπό Ιωάννου Σπυρ. Ασάνη Ιατρού