1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. "Η επί της εξελέξεως των βουλευτικών εκλογών επιτροπή ιδούσα ..." [1868-07-03]
  3. pdf