1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0034
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 03 Ιουλίου 1868
 8. Αθήνα
 9. Μονόφυλλο
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. 1 σελίδα, 1 στήλη ; 20,5 εκατοστά
  • Πρωτότυπο