1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 18..? [Πιθανός αιώνας]
  4. 18..? [Πιθανός αιώνας]
  5. Ελληνική