1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0035
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Βελλιανίτης, Βασίλειος (18..?-18..?)
 8. Μονόφυλλο
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα, 1 στήλη ; 19 εκατοστά
  • Πρωτότυπο